maandag 3 november 2014

IC ronde 3: de partij van Sarah

Zoals Yves al vermeldt in het verslag, speelde ik in ronde 3 van de interclub een erg leuke partij. Natuurlijk ben je nadien dan bang dat je offers misschien niet klopten, dus heb ik ze meteen geanalyseerd. Ik wil jullie laten meegenieten van de partij, en van mijn analyse. Ik heb de computer hier maar minimaal voor gebruikt, dus de analyse is niet tot in de puntjes uitgewerkt, maar ik heb me beperkt tot de interessante ideeën.

Dierckens,Sarah (1858) - Philips,Richard (1994) [C12]
Interclub 3A (3.2), 02.11.2014

In de derde ronde van de interclub trok Aalter naar Landegem. De eerste ploeg van Aalter stond na twee ronden enigszins verrassend op de eerste plaats in het klassement, na twee overwinningen tegen op papier sterkere ploegen. Ook Landegem is op papier een pak sterker dan Aalter. Toch slaagden we erin om deze ronde de punten te delen. Ik speelde op het tweede bord. Eigenlijk had ik vooraf niet zo veel zin om te spelen, omdat mijn niveau de laatste tijd een beetje te wensen over laat. Ik voel nochtans verandering in mijn spel, maar vaak gaat vooruitgang gepaard met een lichte terugslag, en in zo'n periode zit ik nu. Hoop ik. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Lb4 Deze zet was nieuw voor mij. Misschien heb ik die ooit al tegen gehad, maar ik herinner het mij in elk geval niet.
De voortzetting leek mij het meest logische. 5.e5 h6 6.Ld2 [6.exf6 hxg5 7.fxg7 Tg8 In deze variant geeft wit een loper tegen een paard.] 6...Lxc3 7.Lxc3 [7.bxc3 geeft meer druk op zwarts centrum (door de dubbelpion op de c-lijn, krijgt wit de kans om 2x c4 te spelen en d5 onder druk te zetten). Deze zet geeft zwart echter de kans om 7...Pe4 te spelen, waarna wit verplicht is om zijn loper te ruilen tegen het paard.] 7...Pfd7 [Ik had verwacht dat zwart 7...Pe4 ging spelen. De variant die volgt, is nogal omslachtig, maar wit weet zich goed te redden, en zal uiteindelijk het paard wegjagen met f3. 8.Lb4 Pc6 9.La3 Dit lijkt een vreemd manoeuver voor de loper, maar op dit veld is wits zwakke loper er wel in geslaagd om voor zijn pionnenketting te komen, en een heel mooie diagonaal te bezetten. Bovendien is het voor zwart niet gemakkelijk om deze loper weg te jagen. Zo kan wit optimaal profiteren van het feit dat zwart zijn zwartveldige loper afgegeven heeft. 9...Dh4 Deze zet zag ik pas tijdens het analyseren, en dit werpt een heel ander licht op deze variant: plots krijgt zwart het initiatief, en het paard op e4 blijkt dus veel sterker dan eerst leek. f3 is namelijk niet mogelijk zo lang de dame de f2-pion pent. 10.Ph3 De enige mogelijkheid. De dame is gebonden aan de pion op d4. (10.g3? Pxg3 11.fxg3 De4+) 10...f6 11.exf6 Pxf6 12.c3 Pe4 13.Ld3 e5 14.De2 exd4 15.0-0-0 Lxh3 16.Lxe4 dxe4 17.gxh3 0-0-0 18.Thg1 dxc3 19.bxc3 Txd1+ 20.Kxd1-+] 8.Dg4 0-0 9.f4 f5 10.Dg3 Meteen nadat ik deze zet gespeeld had, bedacht ik dat ik beter  10.Dh3 had gespeeld. Ooit zal wit sowieso willen doorbreken in het centrum of op de koningsvleugel, en dan is een zet als g4 een must. Met Dg3 focuste ik te veel op de penning op de g-lijn, maar dit is een non-plan, want momenteel is er geen enkele manier om die penning uit te buiten, en bovendien kan de koning als nodig perfect naar de h-lijn vluchten. 10...b6 11.Le2 c5 12.Pf3 Achteraf bezien had ik liever iets anders gespeeld. Door de volgende zet kan ik namelijk niet veel anders dan mijn sterke loper af te ruilen voor zwarts zwakke loper. 12...La6 13.Lxa6 Pxa6 14.0-0-0 Pc7 15.Dh3 Wit en zwart zijn elk op een andere vleugel gerokeerd. Aanvallen op de koningsvleugel is dus een logisch plan voor wit. Zwart zal moeten aanvallen op de damevleugel, zeker aangezien hij daar sowieso al meer ruimte heeft. We zien dat wit nu alsnog de dame naar h3 moet spelen, om plaats te maken voor de g-pion. Bovendien maakt deze zet de dreiging van een paard op e4 iets minder accuut. 15...a5 Zoals voorspeld rukt zwart meteen op op de koningsvleugel. 16.g4 Nu mag geen enkele kant er gras over laten groeien. 16...fxg4 17.Dxg4 De7 18.Thg1 Df7? Zwart vergeet dat de aanval vaak de beste verdediging is. Hij geeft wit de kans om een aanval op te bouwen, want zelf laat hij de damevleugel even voor wat die is. Een aanval kunnen opbouwen, betekent natuurlijk nog niet dat je gaat winnen. In het vervolg van de partij zullen we zien dat wit nogal wat zwaktes toelaat om zijn aanval op te bouwen. Als de aanval dan mislukt, dan ben je er natuurlijk aan voor de moeite. 19.Ld2 Tfc8 20.Dg3 Kf8 
XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-snn+qzp-'
6-zp-+p+-zp&
5zp-zppzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+-+NwQ-#
2PzPPvL-+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy
 
21.Ph4 Materiaal is bijzaak nu, ik moet de koningsvleugel volledig zien open te breken, om een verpletterende aanval te hebben. 21...cxd4 22.Tdf1 Pe8 23.Pg6+ Ik wil vermijden dat de zwarte koning wegvlucht naar de damevleugel, net nu ik al mijn stukken naar de koningsvleugel gericht heb. [23.f5 Ke7] 23...Kg8 24.f5 exf5 25.Txf5! De6 [25...Dxf5 gaat niet wegens 26.Pe7+] 26.Tgf1? Met deze zet geeft wit zijn voordeel volledig weg, zo zegt de computer. Hierna had ik het inderdaad een paar zetten moeilijk, en zwart kreeg plots het initiatief. [Wat is dan wel een goede zet? 26.Df3 bijvoorbeeld, met hetzelfde idee (verdubbelen op de f-lijn), maar de toren blijkt een betere verdediger voor het paard.] 26...Kh7 En plots heeft wit het niet zelf meer in de hand. Het paard wordt weggejaagd. 27.Ph4 [27.Pf8+ Pxf8 28.Txf8 en er schiet niet zo veel meer over van wits aanval.; Ik bekeek ook de volgende variant: 27.Tf8 maar na 27...Pc7 zag ik geen goede voortzetting. Ik wilde niet beginnen afwikkelen naar een eindspel, want ik had een pion gegeven voor mijn aanval. (27...Dxg6? 28.Th8+ Kxh8 29.Dxg6; 27...Pxf8 28.Pxf8+; Hoewel de variant die ik mis ingeschat had, duidelijk winnend was, geeft de computer toch een zet die de stelling in evenwicht houdt: 27...Pd6 28.exd6 Txf8 29.Pxf8+ Txf8 30.Txf8 Pxf8) De computer geeft 28.Tg1 als winnende voortzetting, en een korte blik op het bord geeft inderdaad een mooie eindcombinatie (tenminste, als zwart niet al zijn materiaal voor de leeuwen werpt om mat te vermijden): 28...Pb5 29.Th8+ Txh8 30.Pf8+ Pxf8 31.Dxg7#] 27...Dc6 Nu is het zwarts beurt om aan te vallen. Wit heeft nog weinig stukken over die de damevleugel verdedigen. Bovendien ondersteunt de dubbelpion op de d-lijn de aanval die op de half-open c-lijn plaatsvindt. 28.c3 [28.Dd3? Pc5! 29.Dg3 Pe4 30.Dd3-/+] 28...Pc5 29.Tf6 
XABCDEFGHY
8r+r+n+-+(
7+-+-+-zpk'
6-zpq+-tR-zp&
5zp-snpzP-+-%
4-+-zp-+-sN$
3+-zP-+-wQ-#
2PzP-vL-+-zP"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy
Over deze zet heb ik een halfuur nagedacht. Het moet natuurlijk correct zijn, want je offert je toren (of op z'n minst een kwaliteit).29...Pxf6 [29...gxf6 30.Dg6+ Kh8 31.Tg1 Pd3+ 32.Kb1 dxc3 33.Dxh6#] 30.Dg6+ Kh8 [30...Kg8 31.exf6 Tc7 32.f7+ Txf7 33.Dxf7+ Kh7 34.Df5+ Kg8 35.Pg6 De6 36.cxd4 Dxf5 37.Txf5 Pe4 38.Pe7+ Kh7 en wit gaat het eindspel in met een stuk meer.] 31.exf6 Ta7 32.Lxh6 gxf6 33.Dh5 en hier geef ik mijn voordeel een tweede keer weg. [Ook 33.Txf6 geeft het voordeel weg.; De juiste voortzetting is 33.Tg1 Pd3+ (33...b5 34.Lg7+ Kg8 35.Lxf6+ Kf8 36.Dg8#) 34.Dxd3 Dxc3+ 35.bxc3 Txc3+ 36.Dxc3 dxc3] 33...Pd3+ [33...Tg8 houdt een relatief gelijke stelling.] 34.Kc2 Pe5 35.Tg1 Th7
XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7tr-+-+-+-'
6-zpq+-zp-vL&
5zp-+psn-+Q%
4-+-zp-+-sN$
3+-zP-+-+-#
2PzPK+-+-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

36.Lg7+ Kg8 37.Lxf6+ Kf8 38.Dxh7 d3+ 39.Kd2 Dxf6 40.Tg8# 1-0

Het is natuurlijk een beetje spijtig om na een "beresterke partij" te merken dat je de winst toch twee maal uit handen gegeven hebt. Maar ja, er is natuurlijk een reden waarom we geen wereldkampioen zijn. Ik heb geen enkele keer slechter gestaan, en dat is natuurlijk ook al heel wat. Al bij al een verdiende zege!

2 opmerkingen: