zaterdag 31 december 2022

Bethune : dag 5

Ondanks de uitspattingen op de kerstmarkt, leek iedereen deze morgen er wel zin in te hebben. Voor de jeugd zat er nog een geldprijs in, dat helpt natuurlijk. Ook de paringen vielen nogal mee, behalve voor de best geplaatste Volodimyr die 1580 tegen krijgt.

Sidan is al heel snel klaar, het niveau verschil met de jeugdige tegenstandster is te groot. Thales krijgt de winst cadeau, ook al is hij zijn opening weer vergeten, als de oudere tegenstandster haar dame blundert.

Nyssa balanceerde volgens de talrijke volgers op de rand van de afgrond. De even oude tegenstander komt binnen via de c-lijn, heeft het loperpaar en dat moet voldoende zijn om te winnen. Nyssa heeft al een paar keer laten zien dat ze taai kan verdedigen, en in de analyse vonden we wat verrassend ook geen snelle winst. Wit ruilt de aanvallers af om te constateren dat hij daarna niks meer heeft, erger zelfs er staat een kanjer van een nyssiaanse vrijpion op d4. 

Xavier steekt veel tijd in de opening en dat loont, hij krijgt de betere stelling. Er worden remises aangeboden en geweigerd, in een tactisch lastige stelling wordt dan toch remise overééngekomen, Xavier had wel de beste kansen.

Volodimyr speelt een heel goede partij met wit. De zwarte opstelling in een scandinavier is niet de normale, maar hij heeft wel voldoende activiteit voor de geofferde pion. Volodimyr speelt het tactisch heel goed (met tijdelijk kwaliteitsoffer), kan de stukken ruilen die hij wil ruilen en behoudt de pluspion die ondertussen vrijpion geworden is. Een fout van de tegenstander kost 'm nog een kwaliteit, de rest is uittikken.

Mark heeft een klein voordeeltje met zwart in een afruil spanjaard. In het middenspel wordt dat steeds groter met de a-pion als pluspion. Als Mark daarna naar een eindspel kan overgaan, is die pion beslissend. Een kleine kortsluiting maakt het nog moeilijk, het lukt uiteindelijk wel om te promoveren langs de andere kant. Een slopende partij die slechts rond 14u afgerond werd.

Op een halfje na een perfecte ronde. Die wordt nog beter als blijkt dat Sidan tweede is in zijn ELO reeks, Volodimyr is eerste miniem (met bijbehorende beker) en tweede in zijn ELO reeks.

Een mooie afsluiting van een leuke schaakweek.

vrijdag 30 december 2022

Bethune dag 4 deel 2

De schakers onder jullie willen waarschijnlijk weten hoe de kerstmarkt was. Willen weten wie luidkeels een kerstlied meezong aan het belfort, tot de ordediensten er eind aan maakten. Het genootschap bethune heeft echter besloten om dit ten alle koste geheim te houden.

De niet schakers willen iets weten over de perfecte score. Volodimyr wint van Xavier, waar een snelle stukwinst een snel resultaat beloofde, was er hardnekkige weerstand en een spannend moment over een al dan niet gemist mat door Xavier. Zelfs nu, na een nachtelijke analyse in de stille uurtjes, wordt daar nog over getwijfeld.

Familie Christiaens maakt er korte metten mee. Nyssa krijgt alles wat ze wil in de opening en vanaf dan komt ze zo goed als iedere keer dat ik passeer meer materiaal voor. Mark komt minder goed uit de opening, zwart doet er echter niks mee, verrekent zich wat later en komt beslissend materiaal achter.

Blijven Sidan en Thales. Het stramien in de partijen van Thales wordt steeds duidelijker : een slechte opening (deze keer een rampzalige), een lang en slopend middenspel om gelijkheid te halen (dit lukt hier net niet, al waren er kansen) en een moeizaam eindspel.Het eindspel was verloren, na een fout van de tegenstander forceert Thales knap remise. Een compensatie voor het onterechte verlies van de ochtendpartij.

Sidan wordt door een andere zetvolgorde uit theorie gehaald, krijgt het lastig maar als de rook optrekt, blijkt hij een pion meer te hebben. De partij wordt afgewikkeld naar een gelijke loper eindspel, met pluspion. Sidan probeert op allerlei manieren de tegenstander te verschalken, maar remise is onvermijdelijk.

Geen perfecte score, maar wel geen verlies. Morgen de laatste partij, mits meevallende resultaten kan er hier en daar nog een ratingprijs inzitten.

donderdag 29 december 2022

Bethune dag 4 deel 1

Vanavond trekken we naar de kerstmarkt in Bethune, vandaar al een gedeeltelijk verslag.

O wee die ochtendronden. Als we de bye van Mark negeren, opnieuw een blanco score.

Sidan en Volodimyr zitten naast elkaar en krijgen dezelfde opening tegen. Dat wisten we en hadden we ook voorbereid, op beide borden komt al heel snel zo'n 15 tal zetten theorie op het bord, straf dat de witspelers ook zo ver konden gaan. Sidan krijgt een zware koningsaanval te verwerken, inclusief een paardoffer voor 2 pionnen. Als het ergste achter de rug lijkt, maakt hij echter een fout die meteen de partij kost. Volodimyr heeft zelf zijn koningsstelling verzwakt en loopt vanaf dan achter de feiten aan.De tegenstander is sterk genoeg om zijn hardnekkige weerstand te breken.

Nyssa speelt voor één keer de opening goed, maar ontwikkelt daarna ook deze keer te traag. Het kost al gauw 2 pionnen. Het lukt nog om er 1 terug te winnen, de andere valt niet meer te stoppen. Thales overspeelt zijn tegenstander en komt in een toreneindspel met 2 pionnen meer terecht. Dit is gewonnen, hij vindt niet de goede manier om het uit te spelen. Toch bereikt hij een gewonnen stelling (de Lucena), maar die is nog niet behandeld in de lessen waardoor de techniek niet gekend is. Het drama wordt compleet als hij door zijn vlag gaat.

Bij Xavier staan op eind zowat alle pionnen voor de koning gepend, waardoor alle zware stukken van de wit vlakbij de koning komen kamperen, het mat is niet te stoppen.

Ze hebben me beloofd voor een perfecte ronde te gaan, uitgezonderd de uitslag van Volodimyr tegen Xavier natuurlijk. Ik acht het realistisch.

woensdag 28 december 2022

Bethune dag 3

O wee ronde 5, een blanco score voor de hele groep.

Het blik van 1400 spelers is verre van leeg, zowat iedereen krijgt weer mooie tegenstand. Nyssa en Thales spannen weer samen, ze gaan al snel de verkeerde weg op in de opening, Nyssa verliest een centrumpion, Thales moet een stuk voor 2 pionnen geven. NV verdedigingswerken Christiaens schiet in gang en zowaar, anderhalf uur later, is de situatie rechtgetrokken. In het eindspel gaat het lang goed, tot een kortsluiting het einde betekent. NV betonwerken Foulon biedt zeer lang weerstand, maar na het verlies van een kwaliteit is het vechten tegen de bierkaai.

Volodimyr zit in een heel agressieve variant en speelt conform dit principe. Sloopwerken Kaminskiy gooit alle lichte stukken en de dame in de aanval. Zwart verdedigt hardnekkig en het niet tijdig rokeren (het kon toch waar Volodimyr dacht dat het al niet meer lukte)  wordt afgestraft. Een heel intense partij, maar net niet. Sidan krijgt het engels tegen waarbij hij met een zwakte op e5 zit. BVBA Algemene bouwwerken Bastien & zn dicht alle gaten, verbouwt de damevleugel en krijgt een remise voorstel maar verkiest om met zijn vrijpion te spelen. Ik dacht ook dat het beter was, wit vindt echter knap een oplossing waarna wit overneemt.

Het positieve is dat iedereen dit niveau wel in de vingers begint te krijgen.

Rechtzetten in ronde 6 lukt slechts gedeeltelijk. Volodimyr krijgt de variant van deze morgen, maar wit speelt het veel rustiger. Volodimyr komt al heel snel gelijk en wint daarna een pion. Het leek een makkelijke winst te worden, maar in de analyse bleek dat Volodimyr veel gezien had en dat er wel degelijk tegenspel was voor wit. Het dubbele toreneindspel wordt na een lange strijd mooi uitgespeeld.

Sidan krijgt weer 1500 tegen, het evenwicht wordt nooit verbroken. Sidan weigert een remisebod, maar uiteindelijk zit er niks anders op dan daarin te berusten. Nyssa krijgt een agressie 1500-er tegen, speelt het wat te rustig, komt teveel achter in ontwikkeling en wordt overspeeld.

Thales bereikt een heel goede stelling. Heel goed in de zin dat zijn stukken goed geplaatst zijn, gericht op de koning maar niet dat er een makkelijk pad is om de winst te bereiken. Zwart begint tegenspel te krijgen, waarschijnlijk heeft Thales een krachtzet niet gevonden om de stelling te kraken. Het eindspel met een pion minder gaat verloren. Jammer, want dit was wel goed opgebouwd.

Van de partij van Xavier heb ik niet zoveel gezien, maar op een bepaald moment was het heel slecht. Xavier zat helemaal vast met zijn stukken. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen. Als ik echter na de analyse van de anderen terug passeer, is Xavier helemaal ontsnapt. Ik heb het niet gezien, maar het moet een prachtig spektakel geweest zijn, Houdini waardig. Als de tegenstander dan nog een toren blundert, wordt het zelfs nog winst.

Mark maakt onkarakteristiek redelijk snel een beslissende fout, ook hier verlies.   

dinsdag 27 december 2022

Bethune dag 2

Zware tegenstand vandaag, na de goede resultaten van dag 1. Minstens 1400 ELO voor iedereen, met leeftijd tussen mega jong en super oud. Sidan is weer het eerst klaar, tegen een jonge 1500-er. Redelijk snel klaar maar wel een lastige partij : wit dreigt al snel met een verrassend offer materiaal te winnen wegens een matdreiging. Sidan heeft het gezien en verhindert dit, wit besluit het toch te spelen om te constaeren dat het niet lukt en materiaal kost. Sidan heeft een toren die niet mee doet, het materiaal voordeel is dus niet doorslaggevend. Wit probeert dreiging na dreiging, Sidan laat zich niet op fouten betrappen, slaagt erin zich te bevrijden en winst is binnen. Volodimyr speelt tegen een zeer jonge speler, heel lange tijd gaat het gelijk op, tot hij zichzelf met een sterke vijandelijke vrijpion opscheept, wat 'm uiteindelijk de partij kost.

Nyssa en Thales hebben een gelijkaardig partijverloop : ze maken beiden een positionele fout (Nyssa begraaft haar aanvalsloper, Thales start zijn minderheidsaanval met de verkeerde pion) die hun stelling blokkeert. Beiden geraken er echter helemaal uit. Vooral Thales stond volgens mij verloren, de tegenstander ziet zijn voordelen echter één voor één verdwijnen, de pion achterstand wordt een pion voorsprong. Het eindspel is remise, Thales blijft proberen en uiteindelijk wint het zelfs. Wat een omwenteling. Nyssa wint haar gambietpion terug en overspeelt de tegenstander, ze komt 2 pionnen voor in een paardeneindspel. Altijd lastig die stellingen, het wordt remise tegen 1475. Knap.

Ronde 4 opnieuw zware tegenstand, minstens 1400 ELO en alleen maar oudjes. Nyssa krijgt de sterke tegenstander van Sidan, deze keer konden we langer voorbereiden en dat loont. Nyssa zit 100% in de voorbereiding en wint al snel een pion. In de tactische verwikkeling daarna verliest ze het overzicht en gaat het alsnog verloren.Thales krijgt een een heel onorthodoxe opening tegen (ELO 1620), hij speelt het te rustig en krijgt grote problemen qua ruimte. Hij zit volledig vast en wordt stilletjes maar zeker van het bord gezet.

Volodimyr kan een tweede keer de nieuwe opening spelen, deze keer wijkt hij als eerste af van de theorie. Het wordt een lang tactische strijd waarbij het er niet in slaagt om de pion terug te winnen, uiteindelijk verliest hij tegen een 1500-er. Sidan speelt een zeer tactische partij, logisch gevolg van de gekozen opening. Koningsaanval was waarschijnlijk het goede plan, Sidan kiest voor een andere voortzetting die eindigt in een hardbevochten remise.

De resultaten liggen vandaag in de lijn van verwachting, waarbij iedereen stevige partijen speelt. De spirit zit goed.

Bij de volwassenen een totaal tegenovergesteld  beeld : Xavier kan vandaag 2 keer winnen, Marc verliest 2 keer waarbij het telkens in het 4-de speeluurverkeerd gaat.

maandag 26 december 2022

Bethune dag 1

Een voortreffelijke rit en vlotte inschrijving, een redelijke lunch bij de Flunch en een slechte paring. Iedereen speelt immers met zwart. Zo erg is het allemaal niet bij de jeugd, zwart is het nieuwe wit. Alle vier bereiken ze heel snel een gelijke stelling. Sidan maakt er wel heel korte metten mee, stukwinst op zet 11 en daarna snelle afbraakwerken. Volodimyr heeft de sterkste tegenstand, de pas aangeleerde opening komt op het bord waarbij beide kanten zeer creatief zijn. Als wit een reeks positionele fouten maakt, gaat het heel snel de zwarte richting uit. Thales overspeelt ook al snel zijn tegenstander, een toreneindspel met 3 pionnen meer wordt volgens de regels uitgespeeld. Wit vindt nog een mooi pat maneuver, waar Thales inloopt door te snel spel. Remise, maar een goede partij. Bij Nyssa blijft het heel lang een boeiende strijd, waarbij wit een 2-tal kansen mist. Ook Nyssa mist een kans op winst, de zwaarbevochten partij eindigt in remise na een lastig pionneneindspel. Een goede eerste ronde voor stap 4.

Xavier speelt tegen een sterke jeugdspeler, komt al snel in de verdrukking en verliest. Marc speelt een heel interessante partij met veel ontwikkeling tegen een pion. Het leek mij allemaal heel goed, wit verdedigt goed en blijft uiteindelijk licht achter in ontwikkeling bij gelijk materiaal. Wat later heeft wit zijn stukken beter gekregen, tegen de tijdslimiet overziet Marc een vork die een volle toren kost.

Ronde 2 heeft iedereen wit, niet echt een voordeel blijkt. Zowat iedereen bij  de jeugd staat minder tot gelijk. Sidan is weer snel klaar, maar wel met verlies deze keer - hij krijgt de Pirc tegen, er was te weinig tijd om goed voor te bereiden. Het moet gezegd de tegenstander speelt het zeer goed, ik zie die heel hoog eindigen. Bij Nyssa is het gelijk, ze krijgt de lastigste variant tegen maar ze kent de theorie. Daardoor krijgt ze een veelbelovende stelling. Het plan is volgens mij echter niet optimaal. zwart kan een paard opsluiten aan de rand, bevrijdt het daarna geheel vrijwillig en moet dan toezien hoe het andere paard meedogenloos op rooftocht gaat. Het eindspel met 3 pionnen meer kan je overlaten aan Nyssa, de tegenstander wordt vriendelijk en kordaat naar de uitgang begeleid.

Thales staat wat minder na de opening maar kan in het middenspel zijn paarden bevrijden. het levert een pion op en als zwart overgaat naar een toreneindspel wordt het ook hier kordaat uitgespeeld. Volodimyr speelt de opening verkeerd, dit had verkeerd moeten aflopen. Zwart speelt het minder goed waarna Volodimyr zijn zwakke koningsstelling net bijeenhoudt. Hij maakt zichtzelf op een mooie manier een sterk paard, de basis voor een reeks mooie combinaties die de winst opleveren. 

Met 6 op 8 gaat de coach tevreden slapen, morgen komt er zwaardere tegenstand.

Xavier speelde een goede partij, het overzien van een penning luidt het begin van het einde in. De stukken komen binnen en het begint teveelmateriaal te kosten. Mark pusht zijn (gelijke) stelling teveel, ook hier verlies.

Morgen 20 minuten vroeger op, we gaan wandelen naar de zaal terwijl de goede voornemens pas eind deze week gemaakt moeten worden.

maandag 19 december 2022

Bethune

Tussen Kerst en Nieuw neemt Rapid Aalter deel aan het tornooi van Bethune. Er wordt gespeeld in 3 reeksen, 9 partijen over 5 dagen, lang tempo.

Voor het eerst sedert lang nemen we deel met een leuke mix van oud en jong. In de B-reeks waagt Mark zijn kans, in de C-reeks speelt Xavier en voor de jeugd de volledige hoogste groep met Sidan, Thales, Volodimyr en Nyssa.

Onze avonturen zijn te volgen op deze blog (als er 's avonds wat tijd is) en op de site Bethune


Frank

maandag 12 december 2022

Stan Goetstouwers 4 maart 1936 - 5 december 2022

In memoriamStan was een van de vaste waarden in schaakclub De Pion en Rapid Aalter.
Hij was een geslepen schaker, een luisterend oor, een raadgever, maar vooral een goede vriend.
We zullen hem missen.
 

Uitslagen ronden 4 en 5 nationale interclub

Een ietwat opmerkzame lezer zal gemerkt hebben dat het redelijk stil is qua nieuwe artikels over de interclub. Deze persoon zou wel eens gelijk kunnen hebben. We hebben een pak schaakrammel gekregen. Maar, hoewel we geen enkel wedstrijdpunt konden pakken, waren er toch enkele bijzonderheden te melden.

Laten we ronde 4 es bekijken.

Aalter mocht met beide ploegen naar Brugge, traditioneel een zeer sterke ploeg. Tel maar gerust 50 ELO erbij om hun werkelijke sterkte te weten. Aalter 1 was opnieuw de underdog, maar, we waren niet geheel kansloos. Zoals men zegt, elke wedstrijd dient gespeeld te worden. Ikzelf was er niet bij deze keer, maar ik zie toch twee verdienstelijke remises op het bord. Knappe prestaties van Arne en Stijn. Als ik me niet vergis, is dit het eerste half-puntje dat Stijn scoort in zijn interclubcarrière en dat tegen een bijna 1600 ELO. Knap! Arne is op dreef en heeft ondertussen 1,5 uit 3 wedstrijden.

Aalter 2 stond voor een onmogelijke taak. Meer dan 300 ELO verschil op ploegsterkte en dan BAAM Volodimyr die winst kan halen tegen Suski Dominiek. We mogen dan wel beide wedstrijden verloren hebben, dit zijn prestaties om echt trots op te zijn.


De vijfde ronde werd gespeeld op 04/12/2022, thuis tegen de mannen van Wetteren 3. We wisten het op voorhand, dit zou geen gemakkelijke opdracht worden. Geen 300 ELO verschil, maar een whopping 400. Anton speelde tegen Sven Carlier, een bekende tegenstander. Even out of the box denken dan maar en creatief openen. Helaas, net iets te creatief, want dit kostte meerdere pionnen. Snelle opgave volgde, maar 't was bijzonder spectaculair. Joris verloor een pionnetje in de opening en, ondanks het feit dat hij nadien sterk speelde, kon hij deze achterstand niet meer inlopen. Arne speelde een dijk van een wedstrijd. Veel tegenaanval met stug verdedigen als gevolg. Na wat afruilen was de pit uit het spel en werd remise overeengekomen, wat tegen een 2000 ELO-spelers best sterk te noemen is.
Ikzelf tenslotte speelde ook schaak op mijn allerbeste niveau. Uiteindelijk verloor ik de partij, maar, ik had me niets te verwijten en heb er dan ook een goed gevoel aan overgehouden. 


Aalter 2 was, gelukkig, bye. 

Dit geeft de volgende tussenstand na 5 rondes:Tweemaal de rode lantaarn dus. Geen van beide ploegen staat op 0 wedstrijdpunten, dus onze eer is gered. Wat Aalter 1 betreft, hebben we reeds 4 van de 5 ploegen uit de top 5 gehad. Willen we nog kans maken op behoud, dan dienen we 3 van de 6 komende wedstrijden te winnen. 
Hetzelfde verhaal bij Aalter 2, we hebben 4 van de 5 ploegen uit de top 5 reeds gehad. Tijd om wat extra punten te scoren. Volgende afspraak is op 29/01/2023, een thuiswedstrijd

475 Rapid Aalter 1  - 430 Landegem 1
475 Rapid Aalter 2  - 309 KRST 3