zaterdag 31 december 2022

Bethune : dag 5

Ondanks de uitspattingen op de kerstmarkt, leek iedereen deze morgen er wel zin in te hebben. Voor de jeugd zat er nog een geldprijs in, dat helpt natuurlijk. Ook de paringen vielen nogal mee, behalve voor de best geplaatste Volodimyr die 1580 tegen krijgt.

Sidan is al heel snel klaar, het niveau verschil met de jeugdige tegenstandster is te groot. Thales krijgt de winst cadeau, ook al is hij zijn opening weer vergeten, als de oudere tegenstandster haar dame blundert.

Nyssa balanceerde volgens de talrijke volgers op de rand van de afgrond. De even oude tegenstander komt binnen via de c-lijn, heeft het loperpaar en dat moet voldoende zijn om te winnen. Nyssa heeft al een paar keer laten zien dat ze taai kan verdedigen, en in de analyse vonden we wat verrassend ook geen snelle winst. Wit ruilt de aanvallers af om te constateren dat hij daarna niks meer heeft, erger zelfs er staat een kanjer van een nyssiaanse vrijpion op d4. 

Xavier steekt veel tijd in de opening en dat loont, hij krijgt de betere stelling. Er worden remises aangeboden en geweigerd, in een tactisch lastige stelling wordt dan toch remise overééngekomen, Xavier had wel de beste kansen.

Volodimyr speelt een heel goede partij met wit. De zwarte opstelling in een scandinavier is niet de normale, maar hij heeft wel voldoende activiteit voor de geofferde pion. Volodimyr speelt het tactisch heel goed (met tijdelijk kwaliteitsoffer), kan de stukken ruilen die hij wil ruilen en behoudt de pluspion die ondertussen vrijpion geworden is. Een fout van de tegenstander kost 'm nog een kwaliteit, de rest is uittikken.

Mark heeft een klein voordeeltje met zwart in een afruil spanjaard. In het middenspel wordt dat steeds groter met de a-pion als pluspion. Als Mark daarna naar een eindspel kan overgaan, is die pion beslissend. Een kleine kortsluiting maakt het nog moeilijk, het lukt uiteindelijk wel om te promoveren langs de andere kant. Een slopende partij die slechts rond 14u afgerond werd.

Op een halfje na een perfecte ronde. Die wordt nog beter als blijkt dat Sidan tweede is in zijn ELO reeks, Volodimyr is eerste miniem (met bijbehorende beker) en tweede in zijn ELO reeks.

Een mooie afsluiting van een leuke schaakweek.

vrijdag 30 december 2022

Bethune dag 4 deel 2

De schakers onder jullie willen waarschijnlijk weten hoe de kerstmarkt was. Willen weten wie luidkeels een kerstlied meezong aan het belfort, tot de ordediensten er eind aan maakten. Het genootschap bethune heeft echter besloten om dit ten alle koste geheim te houden.

De niet schakers willen iets weten over de perfecte score. Volodimyr wint van Xavier, waar een snelle stukwinst een snel resultaat beloofde, was er hardnekkige weerstand en een spannend moment over een al dan niet gemist mat door Xavier. Zelfs nu, na een nachtelijke analyse in de stille uurtjes, wordt daar nog over getwijfeld.

Familie Christiaens maakt er korte metten mee. Nyssa krijgt alles wat ze wil in de opening en vanaf dan komt ze zo goed als iedere keer dat ik passeer meer materiaal voor. Mark komt minder goed uit de opening, zwart doet er echter niks mee, verrekent zich wat later en komt beslissend materiaal achter.

Blijven Sidan en Thales. Het stramien in de partijen van Thales wordt steeds duidelijker : een slechte opening (deze keer een rampzalige), een lang en slopend middenspel om gelijkheid te halen (dit lukt hier net niet, al waren er kansen) en een moeizaam eindspel.Het eindspel was verloren, na een fout van de tegenstander forceert Thales knap remise. Een compensatie voor het onterechte verlies van de ochtendpartij.

Sidan wordt door een andere zetvolgorde uit theorie gehaald, krijgt het lastig maar als de rook optrekt, blijkt hij een pion meer te hebben. De partij wordt afgewikkeld naar een gelijke loper eindspel, met pluspion. Sidan probeert op allerlei manieren de tegenstander te verschalken, maar remise is onvermijdelijk.

Geen perfecte score, maar wel geen verlies. Morgen de laatste partij, mits meevallende resultaten kan er hier en daar nog een ratingprijs inzitten.

donderdag 29 december 2022

Bethune dag 4 deel 1

Vanavond trekken we naar de kerstmarkt in Bethune, vandaar al een gedeeltelijk verslag.

O wee die ochtendronden. Als we de bye van Mark negeren, opnieuw een blanco score.

Sidan en Volodimyr zitten naast elkaar en krijgen dezelfde opening tegen. Dat wisten we en hadden we ook voorbereid, op beide borden komt al heel snel zo'n 15 tal zetten theorie op het bord, straf dat de witspelers ook zo ver konden gaan. Sidan krijgt een zware koningsaanval te verwerken, inclusief een paardoffer voor 2 pionnen. Als het ergste achter de rug lijkt, maakt hij echter een fout die meteen de partij kost. Volodimyr heeft zelf zijn koningsstelling verzwakt en loopt vanaf dan achter de feiten aan.De tegenstander is sterk genoeg om zijn hardnekkige weerstand te breken.

Nyssa speelt voor één keer de opening goed, maar ontwikkelt daarna ook deze keer te traag. Het kost al gauw 2 pionnen. Het lukt nog om er 1 terug te winnen, de andere valt niet meer te stoppen. Thales overspeelt zijn tegenstander en komt in een toreneindspel met 2 pionnen meer terecht. Dit is gewonnen, hij vindt niet de goede manier om het uit te spelen. Toch bereikt hij een gewonnen stelling (de Lucena), maar die is nog niet behandeld in de lessen waardoor de techniek niet gekend is. Het drama wordt compleet als hij door zijn vlag gaat.

Bij Xavier staan op eind zowat alle pionnen voor de koning gepend, waardoor alle zware stukken van de wit vlakbij de koning komen kamperen, het mat is niet te stoppen.

Ze hebben me beloofd voor een perfecte ronde te gaan, uitgezonderd de uitslag van Volodimyr tegen Xavier natuurlijk. Ik acht het realistisch.

woensdag 28 december 2022

Bethune dag 3

O wee ronde 5, een blanco score voor de hele groep.

Het blik van 1400 spelers is verre van leeg, zowat iedereen krijgt weer mooie tegenstand. Nyssa en Thales spannen weer samen, ze gaan al snel de verkeerde weg op in de opening, Nyssa verliest een centrumpion, Thales moet een stuk voor 2 pionnen geven. NV verdedigingswerken Christiaens schiet in gang en zowaar, anderhalf uur later, is de situatie rechtgetrokken. In het eindspel gaat het lang goed, tot een kortsluiting het einde betekent. NV betonwerken Foulon biedt zeer lang weerstand, maar na het verlies van een kwaliteit is het vechten tegen de bierkaai.

Volodimyr zit in een heel agressieve variant en speelt conform dit principe. Sloopwerken Kaminskiy gooit alle lichte stukken en de dame in de aanval. Zwart verdedigt hardnekkig en het niet tijdig rokeren (het kon toch waar Volodimyr dacht dat het al niet meer lukte)  wordt afgestraft. Een heel intense partij, maar net niet. Sidan krijgt het engels tegen waarbij hij met een zwakte op e5 zit. BVBA Algemene bouwwerken Bastien & zn dicht alle gaten, verbouwt de damevleugel en krijgt een remise voorstel maar verkiest om met zijn vrijpion te spelen. Ik dacht ook dat het beter was, wit vindt echter knap een oplossing waarna wit overneemt.

Het positieve is dat iedereen dit niveau wel in de vingers begint te krijgen.

Rechtzetten in ronde 6 lukt slechts gedeeltelijk. Volodimyr krijgt de variant van deze morgen, maar wit speelt het veel rustiger. Volodimyr komt al heel snel gelijk en wint daarna een pion. Het leek een makkelijke winst te worden, maar in de analyse bleek dat Volodimyr veel gezien had en dat er wel degelijk tegenspel was voor wit. Het dubbele toreneindspel wordt na een lange strijd mooi uitgespeeld.

Sidan krijgt weer 1500 tegen, het evenwicht wordt nooit verbroken. Sidan weigert een remisebod, maar uiteindelijk zit er niks anders op dan daarin te berusten. Nyssa krijgt een agressie 1500-er tegen, speelt het wat te rustig, komt teveel achter in ontwikkeling en wordt overspeeld.

Thales bereikt een heel goede stelling. Heel goed in de zin dat zijn stukken goed geplaatst zijn, gericht op de koning maar niet dat er een makkelijk pad is om de winst te bereiken. Zwart begint tegenspel te krijgen, waarschijnlijk heeft Thales een krachtzet niet gevonden om de stelling te kraken. Het eindspel met een pion minder gaat verloren. Jammer, want dit was wel goed opgebouwd.

Van de partij van Xavier heb ik niet zoveel gezien, maar op een bepaald moment was het heel slecht. Xavier zat helemaal vast met zijn stukken. Dat kan alleen maar verkeerd aflopen. Als ik echter na de analyse van de anderen terug passeer, is Xavier helemaal ontsnapt. Ik heb het niet gezien, maar het moet een prachtig spektakel geweest zijn, Houdini waardig. Als de tegenstander dan nog een toren blundert, wordt het zelfs nog winst.

Mark maakt onkarakteristiek redelijk snel een beslissende fout, ook hier verlies.   

dinsdag 27 december 2022

Bethune dag 2

Zware tegenstand vandaag, na de goede resultaten van dag 1. Minstens 1400 ELO voor iedereen, met leeftijd tussen mega jong en super oud. Sidan is weer het eerst klaar, tegen een jonge 1500-er. Redelijk snel klaar maar wel een lastige partij : wit dreigt al snel met een verrassend offer materiaal te winnen wegens een matdreiging. Sidan heeft het gezien en verhindert dit, wit besluit het toch te spelen om te constaeren dat het niet lukt en materiaal kost. Sidan heeft een toren die niet mee doet, het materiaal voordeel is dus niet doorslaggevend. Wit probeert dreiging na dreiging, Sidan laat zich niet op fouten betrappen, slaagt erin zich te bevrijden en winst is binnen. Volodimyr speelt tegen een zeer jonge speler, heel lange tijd gaat het gelijk op, tot hij zichzelf met een sterke vijandelijke vrijpion opscheept, wat 'm uiteindelijk de partij kost.

Nyssa en Thales hebben een gelijkaardig partijverloop : ze maken beiden een positionele fout (Nyssa begraaft haar aanvalsloper, Thales start zijn minderheidsaanval met de verkeerde pion) die hun stelling blokkeert. Beiden geraken er echter helemaal uit. Vooral Thales stond volgens mij verloren, de tegenstander ziet zijn voordelen echter één voor één verdwijnen, de pion achterstand wordt een pion voorsprong. Het eindspel is remise, Thales blijft proberen en uiteindelijk wint het zelfs. Wat een omwenteling. Nyssa wint haar gambietpion terug en overspeelt de tegenstander, ze komt 2 pionnen voor in een paardeneindspel. Altijd lastig die stellingen, het wordt remise tegen 1475. Knap.

Ronde 4 opnieuw zware tegenstand, minstens 1400 ELO en alleen maar oudjes. Nyssa krijgt de sterke tegenstander van Sidan, deze keer konden we langer voorbereiden en dat loont. Nyssa zit 100% in de voorbereiding en wint al snel een pion. In de tactische verwikkeling daarna verliest ze het overzicht en gaat het alsnog verloren.Thales krijgt een een heel onorthodoxe opening tegen (ELO 1620), hij speelt het te rustig en krijgt grote problemen qua ruimte. Hij zit volledig vast en wordt stilletjes maar zeker van het bord gezet.

Volodimyr kan een tweede keer de nieuwe opening spelen, deze keer wijkt hij als eerste af van de theorie. Het wordt een lang tactische strijd waarbij het er niet in slaagt om de pion terug te winnen, uiteindelijk verliest hij tegen een 1500-er. Sidan speelt een zeer tactische partij, logisch gevolg van de gekozen opening. Koningsaanval was waarschijnlijk het goede plan, Sidan kiest voor een andere voortzetting die eindigt in een hardbevochten remise.

De resultaten liggen vandaag in de lijn van verwachting, waarbij iedereen stevige partijen speelt. De spirit zit goed.

Bij de volwassenen een totaal tegenovergesteld  beeld : Xavier kan vandaag 2 keer winnen, Marc verliest 2 keer waarbij het telkens in het 4-de speeluurverkeerd gaat.

maandag 26 december 2022

Bethune dag 1

Een voortreffelijke rit en vlotte inschrijving, een redelijke lunch bij de Flunch en een slechte paring. Iedereen speelt immers met zwart. Zo erg is het allemaal niet bij de jeugd, zwart is het nieuwe wit. Alle vier bereiken ze heel snel een gelijke stelling. Sidan maakt er wel heel korte metten mee, stukwinst op zet 11 en daarna snelle afbraakwerken. Volodimyr heeft de sterkste tegenstand, de pas aangeleerde opening komt op het bord waarbij beide kanten zeer creatief zijn. Als wit een reeks positionele fouten maakt, gaat het heel snel de zwarte richting uit. Thales overspeelt ook al snel zijn tegenstander, een toreneindspel met 3 pionnen meer wordt volgens de regels uitgespeeld. Wit vindt nog een mooi pat maneuver, waar Thales inloopt door te snel spel. Remise, maar een goede partij. Bij Nyssa blijft het heel lang een boeiende strijd, waarbij wit een 2-tal kansen mist. Ook Nyssa mist een kans op winst, de zwaarbevochten partij eindigt in remise na een lastig pionneneindspel. Een goede eerste ronde voor stap 4.

Xavier speelt tegen een sterke jeugdspeler, komt al snel in de verdrukking en verliest. Marc speelt een heel interessante partij met veel ontwikkeling tegen een pion. Het leek mij allemaal heel goed, wit verdedigt goed en blijft uiteindelijk licht achter in ontwikkeling bij gelijk materiaal. Wat later heeft wit zijn stukken beter gekregen, tegen de tijdslimiet overziet Marc een vork die een volle toren kost.

Ronde 2 heeft iedereen wit, niet echt een voordeel blijkt. Zowat iedereen bij  de jeugd staat minder tot gelijk. Sidan is weer snel klaar, maar wel met verlies deze keer - hij krijgt de Pirc tegen, er was te weinig tijd om goed voor te bereiden. Het moet gezegd de tegenstander speelt het zeer goed, ik zie die heel hoog eindigen. Bij Nyssa is het gelijk, ze krijgt de lastigste variant tegen maar ze kent de theorie. Daardoor krijgt ze een veelbelovende stelling. Het plan is volgens mij echter niet optimaal. zwart kan een paard opsluiten aan de rand, bevrijdt het daarna geheel vrijwillig en moet dan toezien hoe het andere paard meedogenloos op rooftocht gaat. Het eindspel met 3 pionnen meer kan je overlaten aan Nyssa, de tegenstander wordt vriendelijk en kordaat naar de uitgang begeleid.

Thales staat wat minder na de opening maar kan in het middenspel zijn paarden bevrijden. het levert een pion op en als zwart overgaat naar een toreneindspel wordt het ook hier kordaat uitgespeeld. Volodimyr speelt de opening verkeerd, dit had verkeerd moeten aflopen. Zwart speelt het minder goed waarna Volodimyr zijn zwakke koningsstelling net bijeenhoudt. Hij maakt zichtzelf op een mooie manier een sterk paard, de basis voor een reeks mooie combinaties die de winst opleveren. 

Met 6 op 8 gaat de coach tevreden slapen, morgen komt er zwaardere tegenstand.

Xavier speelde een goede partij, het overzien van een penning luidt het begin van het einde in. De stukken komen binnen en het begint teveelmateriaal te kosten. Mark pusht zijn (gelijke) stelling teveel, ook hier verlies.

Morgen 20 minuten vroeger op, we gaan wandelen naar de zaal terwijl de goede voornemens pas eind deze week gemaakt moeten worden.

maandag 19 december 2022

Bethune

Tussen Kerst en Nieuw neemt Rapid Aalter deel aan het tornooi van Bethune. Er wordt gespeeld in 3 reeksen, 9 partijen over 5 dagen, lang tempo.

Voor het eerst sedert lang nemen we deel met een leuke mix van oud en jong. In de B-reeks waagt Mark zijn kans, in de C-reeks speelt Xavier en voor de jeugd de volledige hoogste groep met Sidan, Thales, Volodimyr en Nyssa.

Onze avonturen zijn te volgen op deze blog (als er 's avonds wat tijd is) en op de site Bethune


Frank

maandag 12 december 2022

Stan Goetstouwers 4 maart 1936 - 5 december 2022

In memoriamStan was een van de vaste waarden in schaakclub De Pion en Rapid Aalter.
Hij was een geslepen schaker, een luisterend oor, een raadgever, maar vooral een goede vriend.
We zullen hem missen.
 

Uitslagen ronden 4 en 5 nationale interclub

Een ietwat opmerkzame lezer zal gemerkt hebben dat het redelijk stil is qua nieuwe artikels over de interclub. Deze persoon zou wel eens gelijk kunnen hebben. We hebben een pak schaakrammel gekregen. Maar, hoewel we geen enkel wedstrijdpunt konden pakken, waren er toch enkele bijzonderheden te melden.

Laten we ronde 4 es bekijken.

Aalter mocht met beide ploegen naar Brugge, traditioneel een zeer sterke ploeg. Tel maar gerust 50 ELO erbij om hun werkelijke sterkte te weten. Aalter 1 was opnieuw de underdog, maar, we waren niet geheel kansloos. Zoals men zegt, elke wedstrijd dient gespeeld te worden. Ikzelf was er niet bij deze keer, maar ik zie toch twee verdienstelijke remises op het bord. Knappe prestaties van Arne en Stijn. Als ik me niet vergis, is dit het eerste half-puntje dat Stijn scoort in zijn interclubcarrière en dat tegen een bijna 1600 ELO. Knap! Arne is op dreef en heeft ondertussen 1,5 uit 3 wedstrijden.

Aalter 2 stond voor een onmogelijke taak. Meer dan 300 ELO verschil op ploegsterkte en dan BAAM Volodimyr die winst kan halen tegen Suski Dominiek. We mogen dan wel beide wedstrijden verloren hebben, dit zijn prestaties om echt trots op te zijn.


De vijfde ronde werd gespeeld op 04/12/2022, thuis tegen de mannen van Wetteren 3. We wisten het op voorhand, dit zou geen gemakkelijke opdracht worden. Geen 300 ELO verschil, maar een whopping 400. Anton speelde tegen Sven Carlier, een bekende tegenstander. Even out of the box denken dan maar en creatief openen. Helaas, net iets te creatief, want dit kostte meerdere pionnen. Snelle opgave volgde, maar 't was bijzonder spectaculair. Joris verloor een pionnetje in de opening en, ondanks het feit dat hij nadien sterk speelde, kon hij deze achterstand niet meer inlopen. Arne speelde een dijk van een wedstrijd. Veel tegenaanval met stug verdedigen als gevolg. Na wat afruilen was de pit uit het spel en werd remise overeengekomen, wat tegen een 2000 ELO-spelers best sterk te noemen is.
Ikzelf tenslotte speelde ook schaak op mijn allerbeste niveau. Uiteindelijk verloor ik de partij, maar, ik had me niets te verwijten en heb er dan ook een goed gevoel aan overgehouden. 


Aalter 2 was, gelukkig, bye. 

Dit geeft de volgende tussenstand na 5 rondes:Tweemaal de rode lantaarn dus. Geen van beide ploegen staat op 0 wedstrijdpunten, dus onze eer is gered. Wat Aalter 1 betreft, hebben we reeds 4 van de 5 ploegen uit de top 5 gehad. Willen we nog kans maken op behoud, dan dienen we 3 van de 6 komende wedstrijden te winnen. 
Hetzelfde verhaal bij Aalter 2, we hebben 4 van de 5 ploegen uit de top 5 reeds gehad. Tijd om wat extra punten te scoren. Volgende afspraak is op 29/01/2023, een thuiswedstrijd

475 Rapid Aalter 1  - 430 Landegem 1
475 Rapid Aalter 2  - 309 KRST 3


 

dinsdag 8 november 2022

Uitslag ronde 3 interclub

Zondag laatstleden was onze eerste interclub sinds jaren in Villa Snoeck. Onze vertrouwde zaal  
't Vrijhof blijkt niet zo energie-zuinig te zijn, waardoor we vanuit de gemeente opdracht kregen uit te wijken naar de gerenoveerde villa Snoeck in de Stationsstraat. Villa Snoeck biedt meer ruimte en heeft ook alle faciliteiten die we nodig hebben, dus ons hoor je niet klagen. 

Op naar het sportieve deel. Aalter 1 speelde tegen onze vrienden van Artevelde. Aalter 2 mocht Veurne 1 ontvangen. De mensen van Artevelde kennen we natuurlijk goed van het Ledegancktornooi. We weten dat deze jongens stevig kunnen schaken. Op alle borden waren we dan ook sterk overklast, maar elke wedstrijd dient gespeeld te worden.

Ik (Marc) speelde goed, meer zelf, ben zelfs tevreden van de partij. Kon een pion winnen, maar miskeek me op een niet bestaand valletje. Uiteindelijk maakte ik wegens tijdsgebrek een fout die, zoals gebruikelijk is in het schaak, hard werd afgestraft.

Arne speelde met zwart tegen Bert Descamps. Ik zag dat Arne een stevige aanval te verduren kreeg. Twee torens, een dame, loper en paard, allemaal op de koningsstelling. Ik vreesde voor het ergste, maar dan plots, helemaal onverwacht, zie ik het bord opgeruimd staan met een zwarte koning in het midden. Waaaaw. Geen idee wat er gebeurd is, maar het getuigt zeker van supergoed verdedigen en subliem aanvallen wanneer het kan.

Stijn stond voor een aardsmoeilijke opdracht. Steven is een keigoede schaker, wat zich vertaalt in een ELO-verschil van maar liefst 270 punten. Ook hier weet ik zeker dat Stijn alles uit de kast heeft gehaald, maar het mocht niet baten.

Sidan tenslotte viel in als reservespeler voor ploeg 1 en baam ... direct een klepper van formaat als tegenstander. 314 punten verschil, dat vraagt voor een serieus stukje koelbloedigheid van Sidan. De zaal was muisstil toen we plots Koen hoorden zeggen: "Schaakmat". Sidan, in alle rust, zei iets terug in de zin van: "Dit is toch niet waar?". Koen had zich blijkbaar miskeken, want toen ik de partij zag, zag ik Sidan met een dame tegen 2 lopers. Uiteindelijk kon Sidan nog winnen en ook daarmee ons eerste wedstrijdpunt van de interclub scoren. Bijzonder knappe prestatie.  


Volodimyr is helaas ziek gevallen en er kon niet op tijd een vervanger worden gevonden. Opnieuw een forfait dus, maar het zei zo. Hierdoor begint ploeg 2 direct met een morele mokerslag. Heb helaas de partijen niet kunnen volgen, maar volledig ons team was geen maat voor Veurne 1. Harde cijfers, maar uit elke partij wordt altijd iets geleerd. 

Dit geeft na drie rondes volgende tussenstand:Aalter 1 is nog steeds rode lantaarn, maar is van de vervelende 0 verlost. Aalter 2 zakt van plaats 7 naar plaats 9. 

Volgende ronde spelen we op 20 november 22, een uitwedstrijd naar Brugge. 

303 KBSK Brugge 4  - 475 Rapid Aalter 1
303 KBSK Brugge 6  - 475 Rapid Aalter 2
dinsdag 1 november 2022

Oostvlaams kampioenschap

Een druk schaakweekend achter de rug, met 2 intensieve dagen in Zottegem. Bij de -12 spelen Marcus en Corneel voor het eerst een meerdaags tornooi mee. De start is moeilijk, maar op het einde van de eerste dag scoren ze mooi in de middenmoot. Die lijn wordt voortgezet op dag 2, beiden zijn geplaatst voor het vlaams met een 6-de en 7-de plaats op 11 deelnemers.

Bij de -16 hebben we 4 spelers. Volodimyr zorgt in de eerste ronde al direct voor de grootste verrassing van het tornooi, hij verslaat de sterkste (qua ELO) speler van het tornooi in een vlotte aanvalspartij. Jammer genoeg kan hij dit niet verder zetten in het tornooi, hij maakt teveel stap 3 fouten waarmee je op dit niveau niet mee wegkomt. Met een teleurstellende 3 op 7 is Volodimyr niet geplaatst.

Sidan trekt de lijn van de vorige maanden gewoon door, de eerste ronde wordt wat verrassend remise maar daarna volgt er 3 op 3. De laatste ronde bereiden we op 5 minuten een nieuwe opening voor, alleen wat algemene ideeën. Sidan slorpt het allemaal op en wint de partij tegen een sterke tegenstander. Dag 2 begint met een hard bevochten remise, daarna tegen de leider van het tornooi. Sidan komt in de verdrukking, mits hardnekkig verdedigen blijft hij overeind en wint zelfs een stuk voor een pion. De tijd is echter bijna op en met de 10' per zet bonus blijft het lang spannend, maar uiteindelijk niet genoeg tijd om het af te ronden. De energie is op voor de laatste ronde, een 5-de plaats en geplaatst voor het vlaams.

Thales zorgt voor de grootste verrassing : dag 1 was al zeer goed met heel logische winstpartijen tegen de subtop. Bij Thales zag je vroeger al uitschieters met heel gestructureerd schaak, in deze 2 dagen houdt hij het niveau constant hoog. Dag 2 komen de toppers, de eerste ronde een hard bevochten remise met de beste kansen voor Thales. Ronde 2 gaat Thales all-in in een benarde stelling, hij offert correct een toren voor een niet zo evidente mataanval, die hij helemaal uitgerekend had. In de laatste ronde tegen de leider is ook hier de energie op, 4-de plaats en ook geplaatst.

Nyssa kan voorlopig het goede dat ik zie in de lessen niet omzetten in een partij. Dag 1 gaat goed, een goede partij tegen sterke tegenstand, 2 maal winst tegen haalbare kaart. Een belangrijk moment is het verlies in ronde 3, waar ze in gewonnen stelling een mat overziet. Dag 2 verloopt moeizamer, vermijdbare fouten zorgen slechts voor 1 op 3.

Al met al een geslaagd weekend, met duidelijke vooruitgang voor onze jeugd.

zondag 23 oktober 2022

Komende jeugdschaak activiteiten

De komende weken worden druk, hierbij een overzicht van de activiteiten waaraan we deelnemen :

- het Oostvlaams kampioenschap op 29 en 30 oktober te Zottegem : we nemen deel met 6 leerlingen, het doel is met een zo groot mogelijk aantal spelers te plaatsen voor het Vlaams kampioenschap.
- het criteriumtornooi van 11 november, ook te Zottegem
- het debutantentornooi te Wetteren op 12 november. Stap 1 en stap 2 nemen maximaal deel, een eerste kennismaking met een schaaktornooi.

Dit heeft tot gevolg dat enkel stap 1 en stap 2 les krijgen op zondag 30/10.

Er is geen les op 6/11, wegens herfstvakantie.

Inschrijven voor 1 van de tornooien kan bij uw lesgever of bij frank.ongenaert@gmail.com

Een van onze vaste schaakleraars, Anton, neemt deel aan het WK schaken amateurs -1700 ELO te Malta.

De resultaten kunnen gevolgd worden op :  Anton op WK

De start is al goed, 1,5 op 2.

maandag 17 oktober 2022

Relaas van een schaakweekend 14, 15, 16/10/2022

Vorig weekend was best druk te noemen op schaakgebied. Vrijdagavond 14/10/22 konden we een aardig groepje Rapido's verwennen met een 16tal puzzels, netjes opgesteld op een mooi bord. De voorzitter dacht dat dit een walk-in-the-park ging worden en had maar liefst 30 puzzels voorbereid. De uitgestalde 16 breinbrekers bleken zelfs voor de gevorderde speler knap lastig te zijn. Voor diegene die er niet bij waren, hierbij een handvol van deze puzzels. Wil je de oplossing? mail me maar: voorzitter@rapidaalter.org.
De proeflessen voor de jeugd van 02/10 en 09/10 zijn voorbij en zondagochtend kon de eerste echte les van start gaan. We mochten hierbij heel wat nieuwe inschrijvingen noteren. Deze lessen gaan door in Villa Snoeck, Stationsstraat 69 te Aalter. Er is nog plaats voor extra leerlingen, maar wees toch snel.

In de namiddag was dan ronde 2 van de nationale interclub. 
Aalter 1 mocht naar onze buurgemeente Tielt en Aalter 2 speelde ook uit tegen Kortrijk 1.
We hadden nochtans geen onaardige ploeg opgesteld voor Aalter 1: Frank, Marc, Arne en Stijn. 
Frank mocht tegen Joost Callens spelen. Welbekende schaker, rond de 2000 ELO. Na wat schuif- en afruilwerk werd snel remise overeengekomen, gezien de pit uit de partij was. Ook Marc mocht aantreden tegen een sterkere tegenstander. Helaas was de concentratie na een uur compleet weg, te wijten aan te weinig eten naar eigen zeggen. Hoewel de ontwikkeling van wit uitstekend was, was de rest om snel te vergeten. Arne en Stijn mochten aantreden tegen zusjes Daels. Beide een goede 1600 ELO, dus zeker geen cadeau. Arne kon lang gelijk houden, maar kwam een stuk achter te staan. Dit kon niet meer goedgemaakt worden. Ook Stijn hield bijzonder goed stand. Meer zelfs, op een bepaald moment werd zelfs remise aangeboden door Emma. Stijn zag echter nog winstkansen en speelde moedig verder. Helaas zag Emma dan enkele aanvalsdoelen en verloor Stijn een pion en dan uiteindelijk ook de partij. Zware verliescijfers dus. Aalter 2 deed het uitstekend tegen een niet zo bijzonder sterk Kortrijk 1. Wij klagen niet natuurlijk, want de partijen werden op deze wijze eerlijker. Sidan kon schitterend remise spelen tegen een 1770 sterke Tom Beyens. Knap, knap! Ook Volodimyr en Thales wisten hun partij te winnen. Enkel Joris betaalde leergeld, maar we bedanken hem natuurlijk om de jeugd veilig van en naar Kortrijk te brengen.

Na twee rondes geeft dit de tussenstand.


 Aalter 1 zal moeten scoren tegen ploegen zoals Oostende 3, Ieper 2 en Landegem 1 om degradatie te vermijden. Aalter 2 speelt netjes en kan mikken op een plaats in de bovenste helft.


donderdag 6 oktober 2022

Initiatieles zondag 9/10/2022

Wil je graag beginnen schaken maar heb je nog geen ervaring ? Dan ben je van harte welkom op onze proefles komende zondag 9 oktober vanaf 10u in Villa Snoeck, Stationsstraat 69, Aalter. Onze lesgevers zullen je met open armen ontvangen en je de regels van het spel bijbrengen. 

Ook wie al enkele keren geschaakt heeft en de kennis wat wil verdiepen, kan bij ons terecht. Op zondag bieden we lessen aan voor jeugd in verschillende stappen. Op vrijdagavond hebben we activiteiten voor volwassenen: lessen, tornooien in ploegverband...

Wil je meer informatie?  Kom gerust eens langs op zondagvoormiddag of stuur een mail naar onze jeugdleider (jeugdleider[at]rapidaalter.org).

zondag 28 augustus 2022

Slotdag

Er was weinig te vinden over de tegenstanders van vandaag, behalve dat die van Sidan zeer jong was, 8 jaar.

Net die speelt zowat de lastigste variant, en dan nog aan een ongeziene snelheid. Iemand had 'm een reeks ideeën gegeven over de opening, maar hij past die toe in de verkeerde volgorde. Sidan komt al snel heel comfortabel te staan en als de jeugdige tegenstander heel enthousiast alles afruilt, kan hij enkel constateren dat hij na de afruil met zwaktes zit. Opnieuw een dubbel toren eindspel voor Sidan (het derde), deze keer konden de zwaktes makkelijk uitgebuit worden en snelle winst.

De tegenstander speelt heel ongeïnteresseerd en eveneens heel snel. Thales is creatief in de opening, offert een pion voor het centrum en krijgt een heel goede stelling. Hij mist een gemakkelijke stukwinst, maar als de tegenstander heel enthousiast pionnen blijft opspelen duikt Thales in de gaten. De zware stukken komen binnen en er wordt steeds meer materiaal gewonnen, ook hier vlotte winst.

Sidan eindigt op de 10-de plaats, met 5 op 7. Dit is een goed resultaat, er zat zelfs meer in. In iedere partij had Sidan kansen op winst, 2 partijen hadden zomaar op winst kunnen uitdraaien. Sidan kent zijn openingen, speelt gestructureerd en kan nog een mooie progressie maken.

Thales eindigt op de 25-ste plaats, 4 op 7. Dit is conform de verwachtingen, als Thales de foutenlast zou kunnen verkleinen en zich daardoor zelf niet meer in de voet schiet, kan ook hij mikken op meer

vrijdag 26 augustus 2022

Dag 5 : teleurstellend

Om de sufheid van gisteren te vermijden, als voorbereiding enkel wat combinaties en een pittige wandeling. We zijn naar de WO II bunkers gaan kijken op de kliffen.Voor de ouders en toekomstige leden, we zijn langs de veilige kant naar boven gegaan.

Heeft het geholpen, ook denkend aan de voorspelling van gisteren : heel duidelijk, neen.

Sidan krijgt de variant tegen die we het minst verwachtten, maar dat is geen probleem. Hij maakt zwaktes bij de tegenstander, begint daarop te spelen en manoevreert zijn stukken naar de goede velden tot je dit krijgt


 
Zwart kan nog amper ademen. De pion op d6 in combinatie met het niet weg te jagen paard houden alle stukken onder controle. Zwart zoekt tegenspel met de koning, Sidan neemt risico door alles te zetten op een aanval over de b-lijn. Eerst het zwarte tegenspel tegenhouden en dan verdergaan is een gemakkelijke winst. Hij misrekent zich in een lange variant die d6 opgeeft maar een kwaliteit wint, de lijn klopt niet en hij komt een pion achter. Wegens de slechte loper wordt het alsnog remise. Deze partij verdiende meer, Sidan speelt steeds gestructureerder.

Bij Thales zag je al snel dat het zou mislopen. Hij krijgt een gekende variant tegen, maar vanaf zet 3 komen de zetten aarzelend. Hij is gewoon alle ideeën van de opening vergeten, wisselt zetten om, geeft de belangrijke witveldige loper op en krijgt het volgende op zet 9Hij denkt hier 10 minuten na en vindt maar geen oplossing voor de simpele dreiging LxP en Dxd5 pionwinst. Dd6 of zeker 0-0-0 lossen dit op, Pd7 echter niet. Centrumpion kwijt en dan wordt het moeilijk. Het vervolg is behoorlijk goed, maar dit is niet meer recht te trekken. Hij slaagt er maar niet in om openingsideeën te onthouden, weer een blackout dag. 

Voor morgen doe ik geen voorspellingen meer, zeker niet omdat er al om 9u gestart wordt.

donderdag 25 augustus 2022

Dag 4 : te laat rokeren ...

Beiden hebben in deze belangrijke ronde verloren, waarbij beiden in de problemen komen door niet op tijd te rokeren.

Thales was de hele dag al niet voor uit te branden, tijdens de voorbereiding liep het ook moeizaam en die sufheid uitte zich ook in de partij. De voorbereiding kwam niet volledig op het bord, maar de ideeën waren wel toepasbaar. Al snel draait hij 2 zetten om waardoor hij problemen krijgt met de rokade, en rond zet 10 zet hij zichzelf geheel vrijwillig in een pionvork. Een stuk kwijt en dan kan je alleen nog wat spartelen. Thales wisselt goeie partijen af met partijen met totale blackouts, jammer.

Sidan krijgt een onschuldige variant tegen, een kantelmoment in deze stelling


Hij speelt Db6, een zet die ooit wel kan komen maar nu is het beter te rokeren. Nog beter is het simpele LxPf3 waar gxf3 moet volgen. Wit gaat verder na Db6 met Lxf6 en LxL en dan Lxd5 ?!


En hier moet je een moeilijke beslissing nemen : de uitdaging aangaan of negeren, pionverlies tijdelijk slikken en later op d4 spelen. Zetten die het laatste doen zijn Pb4 en Tc8 of zelfs verrassend 0-0-0, redelijke gelijke stelling.

Sidan gaat voor de uitdaging en dus komt er exd5 Pxd5 Dd8 (Db7 is beter, zeer moeilijk te zien) De4+ Le7wit gaat verder met PxLe7 en dan heb je heel verrassend Lxf3 !! Ineens staat Pc6 verdedigd en werkt de aftrekaanval niet meer, stukwinst. Sidan gaat voor PxP, daardoor staat hij 2 pionnen achter en alle stukken staan slechter dan de witte. Dit is niet meer te redden.

Morgen slaan ze terug, zeker weten.

woensdag 24 augustus 2022

Dag 3 : partij 2

Deze namiddag gaat het beter, 2 korte partijen die allebei vlot gewonnen worden en dit ondanks de drukkende warmte in de speelzaal.

We vonden niks terug van de tegenstander van Sidan, maar ik had van de topborden de opening snel genoteerd. Daardoor wisten we dat het Pirc zou worden. Een uurtje voorbereid tegen Pirc, in de partij verlaat zwart al snel de theorie, maar de ideeën waren wel bruikbaar en hij staat al snel beter. Sidan krijgt het volgende op het bord, en lanceert iets dat lijkt op de grand prix aanval met Lg5 en Dh4


De combinatie van de halfopen f-lijn en het gat op f6 zijn dodelijk, Sidan speelt dit vlotjes uit. Volgens de computer waren er moeilijk te vinden varianten die het allemaal minder evident zouden maken, hoe dan ook een knappe aanvalspartij.

Bij Thales speelt zwart redelijk lang theorie, Thales kent het echter wat verder en komt een pion voor en wat later hebben we ditHier speelt Thales d5, absoluut tegen de regels en hier kon ik als toeschouwer niet mee lachen. Je forceert de tegenstander om Pe5 te spelen, waar het paard beter staat, de dame aanvalt en de penning kan uitbuiten. Thales speelt zeer snel Dh3, wat ik klasseer als blufpoker. De tegenstander is overbluft en speelt a6. Blufpoker omdat de lijn PxP Dxa7 tot niks leidt, maar in de analyse vonden we PxP; gxf3 ! Lxf3; Lh3 !! met minstens stukwinst voor winst wegens de matdreiging. Fritz bevestigt dit allemaal, de voortzetting van Thales was dus de beste, ook al had hij niet alles gezien. De laatste mokerslag is Lxa6 in onderstaande stellingDaarmee zitten beiden in de top van de klassering, knap. Morgen is er slechts 1 partij.

Dag 3 : partij1

Vandaag beginnen we om 9u. We doen nog snel een korte strandwandeling om het lichaam in gang te krijgen, maar dat lukt maar gedeeltelijk.

Sidan krijgt niet de voorbereiding op het bord, we hadden engels voorbereid, maar met e4 als opening ben je natuurlijk niet verrast. Ik heb zelden iemand gezien die met zoveel overtuiging de basisregels van gestructureerd schaak negeert : ontwikkelen is niet zo belangrijk, het belang van centrum wordt zwaar overschat en rokeren is al helemaal voor doetjes. Het leidt tot deze witte puinhoop


Sidan mist hier het relatief makkelijke Ld7 met tempo, gevolgd door Lc6 en al +3 volgens Fritz.

Sidan kiest voor een andere voortzetting, wat uiteindelijk een pion oplevert maar waarbij wit kan ontwikkelen.  Hij mist zelfs een kans op winst, uiteindelijk heeft Sidan een pion meer in een stelling met elk toren en ongelijke lopers.e4 zou hier nog een heel serieuze winstpoging geweest zijn, het verglijdt al snel naar remise.

Thales zit wel in zijn voorbereiding en houdt mooi gelijkspel. Een kans op pionwinst had hij wel gezien, maar wegens een kortsluiting verworpen. Een tweetal zetten die helemaal niks doen, zelfs eerder de stelling verzwakken (dat heeft Thales nog teveel voor) zorgen ervoor dat hij minder komt te staan. Maar hij rekent goed, speelt dan wel de goede zetten, lost zijn problemen op en krijgt een gelijke stellingMet het vreselijke f6 blaast hij zelf zijn koningsstelling op, wit vindt het winnende Lxg6.

Om 16u partij 2.

dinsdag 23 augustus 2022

Dag 2 in Dieppe : another beautiful day

Remy gaat vroeg slapen en wordt wakker gemaakt om 8u, dat kon erger. Een miezerige dag hier, maar waar het echt telt loopt het mega (dat woordgebruik komt vanzelf als je met de jeugd optrekt) goed.

Thales is opnieuw als eerste klaar, en zowaar hij kan zijn voorbereiding tegen het Frans spelen. De variant draait tegen veel ontwikkeling tegen materiaal. De tegenstander vertrouwt het zaakje niet en houdt het bij 1 pion voorsprong en de stelling dicht te houden. De kernstelling is de volgende :


Zwart heeft de 2-de pion gepakt op e5. De winnende zet is de aftrekaanval Lc5, waar Thales Df4 verwachtte en geen vervolg meer zag, Pxd5 is echter winnend na Df4. Hij speelt Dg4, wat een smal pad laat voor zwart om iets beter te blijven staan. Dat wordt niet gevonden door zwart, verliest materiaal waarna Thales heel planmatig speelt, hij krijgt zijn stukken steeds beter.


 
Hier speelt hij bvb het hele sterke Te3, dat laat 'm toe te spelen tegen de zwaktes g7 (met Tg3) en e6 (met Tae1). Zwart blundert iets later en de winst is binnen. Een heel volwassen partij van Thales, een mooie vooruitgang.

Sidan moet lang werken, wat ik niet verwacht had tegen een oudere dame met 1080 ELO. Sidan mist een tweetal kansen met onder andere de thematische doorbraak e5 in deze stellingEen mindere zet vergooit zijn voordeel en het wordt moeilijk tegen deze lastige tante. Th5 als laatste zet kost haar wel een pionen opnieuw komt Sidan in een dubbel toreneindspel terecht, met een pluspion. Hij speelt die toreneindspelen heel goed, na een paar mindere zetten van zwart is de winst nog snel binnen.

Morgen 2 ronden, om 9u en 16u. Dat wordt lastig, dat opstaan bedoel ik.

Tot morgen.

maandag 22 augustus 2022

Dag 1 in Dieppe : a beautiful day

We zijn vandaag om 9u30 vertrokken richting Dieppe, we dat zijn Thales, Sidan (de spelers) en Frank (begeleiding). Relatief vlot in Dieppe geraakt, maar ook hier is het aantal radars flink toegenomen. Thales kreeg net voor Dieppe wat last van wagenziekte, en nee het had niks te maken met mijn rijstijl.

We logeren wat klein, maar we zitten op 200m van de speelzaal, dicht bij het keienstrand, vlakbij een carrefour. Dat moet wel lukken. We hebben een mooi uitzicht op onderstaand gedrocht, waar ene SainT Remy in woont. Het schijnt dat ze die ieder uur wakker maken, laat ons hopen dat ze dat stilletjes doen.

Nog snel wat voorbereiden tegen Frans, niet onlogisch toch maar bij aankomst in de zaal hebben beiden zwart.
Thales speelt tegen een oudere volwassene (ELO 1200), die de normale wegen al verlaat op zet 2. Thales is wat in verwarring en probeert niet onze normale varianten te spelen, maar hij vindt wel sneller zijn weg dan de tegenstander.


Dit is het kernmoment, Thales heeft de thematische zet c5 voorbereid en gaat 'm hier spelen. Wit reageert niet helemaal correct met dxc5 Pxc5 Ld4  Le4 (Pe4 is beter) Tac1 ? waarna Thales de volgende combinatie vindt : PxP, axb3 LxP LxL en Pxe5 pionwinst. Wit kiest daarna voor het strategisch zwakke LxPe5 en wordt daarna vriendelijk maar kansloos van het bord geschoven. Mooie start voor Thales.

Sidan treft een jeugdspeler (1099 ELO) maar die blijkt al snel heel wat sterker. Hij speelt dan ook nog d4 en c4, iets waar we nog niet tegen hebben voorbereid.Hij staat hier moeilijk en mist het bevrijdende e5. Hij gaat voor tegenspel op de damevleugel met b6 en a5 en in een tactisch lastige stelling verliest wit het overzicht. Sidan kiest vanaf dan steeds voor de top2 zetten en zijn overwicht groeit van  1 tot uiteindelijk 3 pionnen voorsprong. Hij tikt het resterende dubbele toreneindspel mooi uit. 

Morgen om 14u30 met wit, ik zag dat er vooral e4 e5 en scandinavisch op het bord kwam in de eerste rij, we gaan dat voorbereiden.

Tot morgen

zondag 14 augustus 2022

Schaaktornooi in Dieppe

Vanaf maandag 22/8 neemt Rapid Aalter deel aan het tornooi te Dieppe. Thales en Sidan gaan op ELO jacht in de -1400 reeks, alles is te volgen op deze blog en op de site https://www.echiquier-dieppois.net/festival. 

We gaan er werken aan openingen en aan het verder aanleren van de denkmethode en het maken van een plan tijdens de partij.

In de hogere reeks kan ook Arne (Nemegeer) gevolgd worden.

Frank

maandag 2 mei 2022

Interclub uitslag ronde 5 en einduitslag

Het zit er op ... De door corona geplaagde interclub seizoen 2021-2022 is voor velen eindelijk achter de rug. We hebben prachtige momenten gekend, maar ook enkele dieptepunten, waaronder twee ploegforfaits. 

De laatste ronde dd 01/05, eigenlijk ronde 5, was een uitwedstrijd naar Oostende. Helaas dienden we met Aalter 2 een forfait te slikken op bord 1, maar deze werd op tijd aangekondigd, zodat de schade eerder beperkt bleef. 

Voor Aalter 1 speelde Mark, Marc, Anton en Arne. Een gewaagde opstelling wanneer men weet dat Marc en Anton nog tot 3 uur 's nacht op het trouwfeest van ex-lid Laurence Bergez aanwezig waren. Vanwege de club wensen we haar en haar echtgenoot Kenneth Schippers heel veel geluk toe. Voor Aalter 2 speelden Jörg, Sidan en Thales.

Arne had als eerste gedaan. Ikzelf was nog bezig met mijn partij, maar zag plots een glunderende Arne staan met opgestoken duim. Wat een schitterend parcours heeft Arne afgelegd in deze interclub. Dikke proficiat. Ikzelf, Marc, speelde eigenlijk beetje op automatische piloot. Geen hocus pocus opening, geen diepe combinaties, veel afruilen om uiteindelijk in een tamme gelijke positie te eindigen. Meer hoefde dit niet te zijn. Ik zag dat Anton een paard achter kwam, maar hiervoor in ruil een handvol pionnen meer had. Er was zeker tegenspel, maar een geniepige paardezet van de tegenstander was de voorbode van mat of veel materiaalverlies.
Net zoals vorige wedstrijden diende Mark het verschil te maken en dit deed hij ook met heel mooi aanvalsspel. Mark speelde ook een schitterend seizoen met 4,5 uit 8 wedstrijden.

Voor Aalter 2 liet Thales volgens mij een winst liggen. De toren van Thales was zeker veel sterker dan de loper van de tegenstander. Helaas liep het ergens fout en verloor Thales de toren. Jorg speelde netjes gelijk en Sidan won. Helaas ontbreek ik de details van deze partijen.
Dit geeft volgende eindstand:Aalter 1 landt dus op de zevende plaats, net voor Oostende en Landegem 2. Doornik 1 is kampioen in deze divisie. Aalter 2 is met 2 wedstrijdpunten de rode lantaarn. Ik dank alle spelers voor hun inzet in deze bizarre interclub. 


maandag 28 maart 2022

Verslag ronde 10 interclub, zondag 27/03/2022

Ronde 10 was voor uw dierbare reporter een echte thriller. Niet alleen qua het aantal inschrijvingen, maar ook qua het sportief resultaat.
Net zoals vorige ronde hadden we moeite met het gevuld krijgen van amper 8 zitjes. Met wat rondbellen geraakten we maar aan 6, dus 2 forfaits in ploeg 2. Gezien diverse omstandigheden leek het ons onzinnig om twee man uit Knokke te laten komen. We hebben dan ook beslist om een aangekondigde ploegforfait te geven. Echte ambities heeft Aalter 2 niet meer, maar het seizoen nu netjes uitspelen zou toch het minimum moeten zijn.

Aalter 1 dan. Met 5 wedstrijdpunten op de teller is degradatie aardig dichtbij. Qua ELO is KGSRL 8 misschien niet de sterkste ploeg uit 4D, maar ze scoren wel goed. Eén punt pakken tegen deze ploeg zou top zijn. Het was dan alles of niets tegen Oostende 3, want winnen tegen Waregem 2 zou een stunt van formaat zijn.

De geschiedenis herhaalt zich wat: Anton was als eerste klaar wegens een blundertje; hij liet zich mat zetten, maar stond toen al een pion achter. Gelukkig kon Arne zijn beste schaak bovenhalen tegen Filip Van Dorpe. Een sublieme aanval in de opening resulteerde in stukwinst. Uiteindelijk gingen alle andere stukken van het bord en kon Arne zeer netjes afmaken. Een schitterende 2 op 2. Toppie!! Marc had een stevige kluif aan de jeugdige Elias Ruzhansky. Een jong talent die nauwelijks nadenkt over de correcte zet; we gaan nog meer van hem horen. Marc heeft echt alles uit de kast moeten halen om uiteindelijk te besluiten in zetherhaling en dus remise.
De partij van Mark ging dus alles beslissen. Het zag er even niet goed uit: een dubbele, gebonden vrijpion voor Jiri deed voor mij het ergste vermoeden. Gelukkig kunnen we steeds rekenen op de koelbloedigheid en groot rekenvermogen van Mark. Een eenvoudige doorgestoken centrumpion en een schitterende samenwerking tussen loper en toren verplichte de tegenstander zijn paard op te geven om direct verlies te voorkomen. Met één stuk achter en alle vrijpionnen gemakkelijk te pakken volgde de opgave van Jiri. Een onverhoopte 2,5 - 1,5 winst en dus 2 volle wedstrijdpunten. We staan nu op 7. Met nog twee wedstrijden te gaan moet Ieper 3 al twee keer winnen en dit tegen zijn eigen ploeg Ieper 2. De kans is zeer reëel nu dat we in vierde blijven.Tussenstand na 9 rondes:
 

donderdag 24 maart 2022

Uitslagen interclub uitgestelde wedstrijd ronde 4 en planning ronde 10

Zondag laatstleden was een belangrijke wedstrijd. Aalter 1 diende tegen degradatieconcurrent Landegem te spelen. Ook Aalter 2 mocht zich meten met de vierde ploeg van Landegem. Was het het zonnige weer, was het schaakmoeheid, was het een samenloop van omstandigheden, corona etc, niemand zal het zeggen, maar we vonden voor deze wedstrijd niet voldoende schakers om beide ploegen te bemannen. Er was een halve oplossing, maar dat was ook niet afdoende. Gelukkig voorziet het reglement dat we dit seizoen een groepsforfait kunnen geven zonder financiële en sportieve gevolgen. Na wat wikken en wegen hebben we dan ook hiervoor gekozen.

Aalter 1 kon alweer rekenen op superreserve Philip, waardoor we toch met een relatief goede ploeg konden uitpakken. De kansen waren 50/50. Allemaal bekende gezichten natuurlijk, onze buren van Landegem. Anton was als eerste klaar. Deze partij zal hij gauw wensen te vergeten, gezien hij knullig zijn dame liet pakken. Marc speelde voor wat hij waard was, maar Philip Devroe stond heel de partij beter. Op dat moment was het reeds 0-2, dus Philip én Arne dienden te winnen. Philip stond een kwaliteit achter en vroeg in een passieve stelling remise aan, die hij ook kreeg. De partij van Arne was superspannend, waarbij Arne na 2.256.488 zetten (het voelde zo) de dame van de tegenstander kon pakken. Er volgde nog een spannend slot en uiteindelijk won Arne verdiend.
Tussenstand na 9 gespeelde rondes:

Aalter 1 moet zeker nog een punt pakken tegen Oostende 3, tenzij we kunnen stunten tegen Waregem 2 of KGSRL 8. Het worden nog spannende wedstrijden.

Aalter 2 bengelt helemaal achteraan het klassement, maar we hebben de volledige top 5 reeds gehad. 

Volgende wedstrijd is nu zondag 27/03/2022, dit als laatste van het treintje van 3.
We spelen nog eens thuis. 

Aalter 1 (475) - KGSRL 8 (401)
Aalter 2 (475) - Knokke 1 (351)